You are here

Officers 2010-2011

2010–2011Saurav Karmakar

Chair
skarmakar at cs.gsu.edu
Marco Valero

Vice Chair
marcoavalero at gmail.com
Piyaphol Phoungphol

Secretary
pphoungphol1 at student.gsu.edu
Emmanuel Thomas

Treasurer
ethomas35 at student.gsu.edu
Shagun Kariwala

Publicity Chair
skariwala1 at student.gsu.edu
Haidong Xue

Membership Chair
haidong.xue at gmail.com
Umar Arshad

Program Chair
uarshad1 at student.gsu.edu
Dinesh Agarwal

Webmaster
dagarwal2 at student.gsu.edu


Volunteers
Debraj De
Lei Shi
Nick Mancuso
Ruku Roychowdhury
Semra Kul
Vijetha Shivarudraiah